Odpowiedzialność programisty

przez | 19 maja, 2021

W dobie silnie rozwijającej się branży IT, zawód programisty przez wielu jest postrzegany jako praca marzeń. Możliwość pracy zdalnej lub praca w nowoczesnych biurach, ciekawe i rozwojowe zajęcia, wysokie zarobki są niewątpliwie dużym atutem owego zawodu. Jednak praca, jaką wykonuje programista wiąże się również z napięciem i wysokim stresem, pilnowaniem terminów, ciągłym dokształcaniem się, wzmożoną pracą przed komputerem, a także z dużą odpowiedzialnością.

Pojęcie odpowiedzialności 

Najprościej można je określić jako przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o coś lub o kogoś i ponoszenie np. prawnych lub społecznych konsekwencji własnego zachowania. Mowa wówczas o odpowiedzialności prawnej, ale występuje również pojęcie odpowiedzialności moralnej i jest to bardzo indywidualna cecha. To w jakim stopniu odpowiedzialny jest programista zależy przede wszystkim od jego charakteru i podejścia do wykonywanej pracy.

Jak być odpowiedzialnym programistą?

Pojawiające się błędy w pracy programisty są zazwyczaj oparte na problemie umiejętności lub problemie leżącym w procesie tworzenia. Mogą także wynikać ze stanu umysłu i być np. wynikiem upartego dążenia do swoich racji, przeświadczeniem o swojej nieomylności lub brakiem chęci słuchania porad ze strony innych. W drodze do bycia odpowiedzialnym za swoje projekty należy w pierwszej kolejności wyeliminować egoizm, nauczyć się słuchać, a także umieć się przyznać do błędu. Jeżeli programujemy na czyjeś zlecenie, trzeba rozumieć potrzeby i cele strony zlecającej i dostosować swoją pracę do ich osiągnięcia. Zachowamy się odpowiedzialnie, gdy maksymalnie poświęcimy się owemu projektowi, tak, aby jego efekt końcowy był satysfakcjonujący zarówno dla zleceniodawcy, jak i użytkowników owego produktu. Programista pracuje na swoją renomę, dlatego musi dbać o klienta, wywiązywać się ze swoich obowiązków i dotrzymywać słowa. Owocne w pracy będzie również utrzymywanie dobrych relacji z poprzednimi pracodawcami, jak i obecnymi współpracownikami.

Niestety każdy programista, w mniejszym lub większym stopniu popełnia błędy, a mogą być one spowodowane np. tym, że programista koduje według wyuczonego kodu, który niekoniecznie musi być elastyczny do różnego rodzaju projektów, tym samym nie szuka nowych rozwiązać i trwa przy swoich nawykach. Programista może być przemęczony lub roztargniony albo działa pod zbyt dużą presją czasu. Istotnym jest, aby dążyć do wzięcia odpowiedzialności za przewinienia, zidentyfikować prawdziwe źródło problemu i wyeliminować je z pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.